Publicat per

PEC Final – Space Trash

URL del repositorio en GitLab:

https://gitlab.com/dsahuquillod/practicafinal

Enlace video de muestra:

https://www.youtube.com/watch?v=ZDMiK28gl7U

Debat0el PEC Final – Space Trash

Deixa un comentari